GetPro vill din framgång och jag erbjuder därför dig och din verksamhet passionerat operativt och strategiskt HR-och chefsstöd som alltid utgår från verksamhetens mål. Jag har mångårig erfarenhet och kompetens inom hela HR-området, från många olika typer av verksamheter och från både ledande och operativa befattningar. Jag förstår därför dina affärsmässiga utmaningar och erbjuder lösningar under kortare eller längre perioder utifrån vad just du och din verksamhet behöver! 

EXEMPEL PÅ GENOMFÖRDA OCH PÅGÅENDE UPPDRAG:

interim HR-chef med exempelvis ansvar för att driva årets lönerevision, arbetsrättsliga frågor, arbetstidsförläggning samt medarbetar-och chefsstöd

Arbete med bland annat medarbetarundersökning, likabehandling på arbetsplatsen, rehabiliteringsprocess, GDPR och systematiskt arbetsmiljöarbete.

HR-stöd både strategiskt och operativt med bland annat rekrytering, moderator för medarbetardagar gällande processer och roller, chefsstöd och medarbetarundersökning.

Framtagande av ny digital onboardingprocess med tillhörande mallar och checklistor samt upplägg återkommande för onboardingdagar.

VAD BEHÖVER JUST DU HJÄLP MED?

ELLER NÅGOT I HR-PROCESSEN ATTRAHERA TILL AVVECKLA MEDARBETARE?